KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Popis: Muzeum Policie ČR.
Muzeum Policie ČR.
Autor / zdroj: cz-museums.cz

Muzeum Policie ČR mapuje historii, vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů

PRAHA

Muzeum Policie ČR mapuje historii, vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území českého státu, kriminalistiku a známé kriminalistické případy, prezentuje problematiku dopravní a letecké služby, cizinecké a pohraniční policie, ale i bývalé státní bezpečnosti.

Expozice muzea obsahově vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území našeho státu od jeho vzniku do současnosti, tedy nejméně od roku 1785. Je založena na prezentaci objektivních dokumentů a faktů, podložených více než jedním tisícem exponátů. Expozice jako celek je doplněna více než osmi sty fotografiemi. Cílem je prezentace policejních složek v demokratickém právním státě a prezentace jejich činnosti v kontextu historického vývoje.

Se strukturou objektu (bývalý klášter) svým způsobem koresponduje i struktura celé expozice. Křížová chodba se skládá ze čtyř částí. Její první část je věnována historii četnictva a policie na našem území v letech 1850 až 1938. Kromě množství exponátů můžete shlédnout stejnokroj čes. četnictva, výzbroj a výstroj z třicátých let 20. století a porovnat ji se stejnokrojem, výstrojí a výzbrojí Uniformované stráže bezpečnosti. Je možno se zamyslet nad důvody vzniku a nad činností četnických leteckých hlídek, stejně jako nad situací v našem pohraničí, prozkoumat originální hraniční sloup z doby těsně před druhou světovou válkou a pročíst si dokumenty, týkající se činnosti jednotek SOS. V závěru této části je pro návštěvníky připravena vybavená četnická stanice.

Druhá část křížové chodby je věnována expozici z let 1939 až 1945, činnosti našich bezpečnostních složek na území Protektorátu Čechy a Morava, ale i při nuceném nasazení v Německu. Této části vévodí pamětní deska se jmény 117 pražských policistů, kteří padli, byli popraveni či zavražděni v období let 1938 až 1945. Závěr části je věnován úloze příslušníků policie a četnictva v květnovém povstání a v odboji jako takovém.

Třetí část expozice navazuje vznikem SNB - Sboru národní bezpečnosti. Mapuje vznik a vybavení PP 1 NB - Pohotovostního pluku 1 Národní bezpečnosti. Přibližuje Pohraniční útvary SNB, poválečné bezpečnostní letectvo atd. Zájemci o poválečnou historii, vznik a činnost Pohraniční stráže a její technické vybavení a stejně tak návštěvníci se zájmem o operativní techniku používanou zejména StB - Státní bezpečností, naleznou tuto oblast našich dějin ve třetí části křížové chodby.

Závěrečná, tedy čtvrtá část křížové chodby se zaměřuje především na vývoj Veřejné bezpečnosti od 60. do 90. let 20. století. Zdůrazněny jsou nejvýznamnější organizační změny, výrazná je též prezentace vývoje stejnokrojů a zbraní v tomto období.  Postupujete-li ve směru prohlídky navštívíte postupně několik přilehlých sálů. Prvním z nich je sál Policie České republiky, který prezentuje a dokládá činnost naší současné policie. Lze se seznámit s činností pořádkové služby, jízdní policie, s prací pyrotechniků, ale i veterinární služby, stejně jako s výstrojí a výzbrojí policistů z URN - Útvaru rychlého nasazení.

Další sál je věnován vývoji a činnosti dopravní služby od roku 1919 do současnosti. Významnou částí této expozice je výstava řidičských průkazů a jejich vývoj či exponáty, mapující vývoj zařízení pro měření rychlosti vozidel. Ti nejmenší si mohou ověřit svoje znalosti dopravních předpisů na počítačové hře, starší se pak mohou věnovat sledování simulačních programů dopravních situací. V sále jsou též umístěny historické jednostopé dopravní prostředky používané bezpečnostními sbory - prvorepublikové jízdní kolo a poválečná Jawa "Pérák". Sousední sál je věnován dopravní nehodovosti a je doplněn opět několika stroji, tentokrát výhradně motorkami včetně populárního "Nanuka" ze 60. let či unikátním strojem Jawa 350 se zdvojeným přízemí pro výcvik.

V přízemí lze také navštívit expozici kriminalistiky, která mapuje nejen vývoj, ale ukazuje i nejzajímavější případy naší kriminalistiky. Expozice je doplněna několika scénami, interaktivními moduly a přístroje, kde je možno si vyzkoušet práci kriminalistů. V I. patře muzea jsou umístěny expozice ochrany obyvatelstva, expozice Národní protidrogové centrály přibližuje boj policie s drogovým podsvětím. Další rozsáhlé prostory jsou věnovány krátkodobým či dlouhodobým výstavám. 

Sbírky
Sbírka Muzea Policie ČR dokumentuje období od roku 1918 po současnost. Její součástí jsou však i materiály, dokumentující činnost bezpečnostních orgánů na území Rakouska-Uherska před vznikem Československé republiky. Sbírka začala vznikat v 60. letech 20. století v souvislosti se založením Muzea Pohraniční stráže a Vnitřní stráže. Charakteristický pro tuto dobu byl sběr materiálů k problematice ochrany státních hranic. Se vznikem nástupnické organizace – Muzea SNB a vojsk MV – byl od roku 1972 charakter sbírky rozšířen na celou problematiku bezpečnostní politiky českého státu. Muzejní sbírky po roce 1990 začíná spravovat Muzeum Policie ČR. 

Historie
Muzeum Policie České republiky je umístěno v areálu pražského Karlova, který byl založen roku 1350 českým králem a pozdějším římským císařem Karlem IV. pro augustiniánský klášterní řád.

O více než čtyři sta let později, za vlády císaře Josefa II., byl řád zrušen a jeho veškerý majetek připadl státu. V objektu bylo nejprve zřízeno erární skladiště, poté, roku 1791, špitál pro léčení nakažlivých nemocí. V roce 1955 musel být objekt pro nevyhovující stav a celkovou zchátralost vyklizen, do té doby byl využíván jako chorobinec, v letech 1914 až 1918 jako středisko pro válečné rekonvalescenty a později jako nemocnice.

Roku 1960 budovy získalo ministerstvo vnitra a byl zde umístěn Státní oblastní archiv. V letech následujících areál prošel celou řadou stavebních úprav a byla provedena generální oprava budov. Zhruba od poloviny šedesátých let minulého století je podstatná část areálu využívána pro muzejní účely. Nejprve bylo zřízeno Muzeum Pohraniční stráže, které bylo roku 1973 přetvořeno v Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra. V rámci průběžných úprav byla do provozu uvedena výstavní síň, účelově byly rekonstruovány také venkovní prostory - park před muzeem byl upraven na přírodní galerii a na zahradě vzniklo dětské dopravní hřiště.

O zřízení Muzea Policie České republiky bylo rozhodnuto v roce 1990 a expozice byla pro veřejnost otevřena dne 12. dubna 1991. Toto muzeum objektivně dokumentuje a prezentuje historii, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území bývalého Československa od doby jeho vzniku po současnost. 

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.muzeumpolicie.cz.

Autor / zdroj: -red-

DALŠÍ ČLÁNKY

Divadlo Scéna vytváří pro vás a vaše děti pohádky on-line

Divadlo Scéna vytváří pro vás a vaše děti pohádky on-line. Když se nemůžete potkat v divadle, tak se vám divadelníci snaží přiblížit aspoň takto na dá

Ikona hip hopu Grandmaster Flash se po minulém triumfu vrací do ROXY

O jeho prvním pražském koncertu se povídá dodnes. Kdo to neprožil, mohl jen těžce litovat. Kdo to je? Pionýr hip hopu, otec mixování a scratchingu.

Do rodinky lemurů kata přibyla dvojčata

V pro veřejnost uzavřené Zoo Praha přivedla samice lemura kata Móni na svět dvojčata. Mláďata se narodila v pátek 13. března.

DNES SE STALO

POZVÁNKA OBRAZEM